Geels Nieuw Open

Volgende vrijdag (8 april) begint het Geels Nieuw Open. De tornooiformule is veranderd tegenover vorige jaren, maar ge speelt nog altijd 8 rondes lang tegen Jos Huysmans, Johan Verachtert en Chris Maes. Vanaf dit jaar spelen we in twee reeksen. Met een goede prestatie komt ge in reeks A en anders zit ge in reeks B, maar in dat geval kunt ge u tijdens het tornooi nog opwerken. Het reglement verschijnt in het eerstvolgende clubblad, en ik zal er voor zorgen dat het voor de aanvang van het tornooi ofwel online staat ofwel in ons clublokaal ter inzage ligt. Zie ook de aankondiging hier: http://www.haasje.be/Dreticus/Chess/CHESS Geels Nieuw Open 2011.doc Zoals ge daar kunt lezen, krijgen de eerste drie aan het einde een flinke geldprijs. Er worden tussendoor en aan het einde ook schandalig veel flessen Cava weggeschonken maar de resultaten worden doorgegeven voor elo-verwerking, dus ge wacht best tot thuis vooraleer ge uw fles open doet. Hopelijk tot vrijdag en als ge niet kunt, kom dan de vrijdag nadien. Iedereen is welkom, ook spelers van buiten Geel.